Curiosa over Tarot

Hallo, hallo BYARTers!

Onze klanten en ik zijn erg geïnteresseerd in Tarot. Daarom zal deze blog hieraan gewijd worden. Dus laten we op reis gaan naar de raadselachtige wereld van Tarot!

Een kleine introductie voordat we het beter wisten, de Tatot begon vele malen geleden, rond de 15e eeuw. Tarot is geëvolueerd van een eenvoudig kaartspel naar een hulpmiddel voor waarzeggerij, introspectie en ook persoonlijke groei.

De componenten van de Tarot

Het totaal is 78 kaarten, verdeeld in twee categorieën: de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten, die elk een belangrijke levensles of archetype vertegenwoordigen. Deze kaarten, van 'De Dwaas' tot 'De Wereld', symboliseren diepgaande ervaringen die iemand op zijn levenspad kan tegenkomen.

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten verdeeld in vier kleuren: toverstokken, bekers, zwaarden en pentakels. Elke reeks komt overeen met een element (vuur, water, lucht en aarde) en weerspiegelt verschillende aspecten van menselijke ervaringen, zoals emoties, gedachten en ook materiële zorgen.

De kaarten en berichten begrijpen

De praktijk van het lezen van Tarot omvat het trekken van kaarten en het interpreteren van hun betekenissen op basis van de gebruikte lay-out of spreiding. Elke kaart bevat een mix van beelden, symboliek en intuïtie en biedt inzichten die individuen door hun vragen heen kunnen leiden.

Het is belangrijk op te merken dat Tarot niet gaat over het voorspellen van de toekomst, maar over het bieden van perspectieven en mogelijke uitkomsten op basis van de energieën rondom de persoon die de vragen stelt. Ook de intuïtie van de lezer speelt een belangrijke rol bij de interpretaties.

Zelfontdekking

Naast de voorspellende aspecten dient Tarot ook als een hulpmiddel voor zelfontdekking en persoonlijke groei. De kaarten kunnen fungeren als spiegels en weerspiegelen gedachten en gevoelens. Door zich bezig te houden met de symboliek en archetypen binnen het kaartspel kunnen individuen nieuwe inzichten in hun eigen leven verwerven.

Door regelmatig Tarot-lezingen te doen, kun je een diepere verbinding met je intuïtie ontwikkelen en een beter begrip krijgen van je levensreis. Het is een praktijk die introspectie, mindfulness en veel perspectieven aanmoedigt.

Ethische overwegingen Werken met Tarot

Wanneer u met Tarot werkt, zijn ethische overwegingen van cruciaal belang. Het is uiterst belangrijk om Tarot-lezingen ook met respect, verantwoordelijkheid en gevoeligheid te benaderen. Lezers moeten vermijden extreme voorspellingen te doen. In plaats daarvan moet Tarot op een goede manier worden gebruikt als een hulpmiddel voor empowerment, inzicht en persoonlijke reflectie.

Ik hoop dat deze blog je heeft geholpen om het beter te begrijpen en je twijfels te verhelderen. Bent u klaar om nu uw Tarot-sessie te plannen?

Xx, BYART-team.

"Schoonheid begint zodra je besluit jezelf te zijn". 

Coco-kanaal